Wel of niet ontwormen?

 

Al 5 jaar ontwormen wij niet meer, en dat bevalt ons prima.

Je moet wel voldoende grond hebben om ze te verweiden, iedere 2 weken gaan de lammeren naar een nog niet door de schapen beweid perceel.

De oudere ooien kunnen wel op een eerder beweid perceel staan.

We zijn een van de weinige bedrijven die niet ontwormen.

De laatste 2 zomers hebben we ondersteuning gekregen van de Universiteit Utrecht.

De cijfers die zij presenteren zijn goed tot zeer goed.

Dat bewijst: dat het ook kan zonder ontwormen.

Maar dat wil niet zeggen dat we tegen ontwormen zijn.